آدرس ما

بلوار شهید بهشتی - انتهای کوی منصور افشار - مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه

تماس

04433466559

ایمیل ما

info@yourdomain.com

فرم زیر را با دقت پر کنید